Naučné Počet produktů: 24

Podkategorie

 • Charif Bahbouh, Češi a...

  V úvodu knihy jsou představeni arabští autoři, zeměpisci a cestovatelé, z jejichž zpráv 

  Abú al-Bakrí při sepisování svého rukopisu čerpal. Tito svědci byli prvními, kteří nám zanechali zprávy o Slovanech a způsobu života obyvatel prostoru nynějšího českého území. 

  Al-Bakrí  žil v první polovině jedenáctého století.  Vycházel při psaní nejen ze svých vlastních zkušeností, ale i ze zpráv těchto svých předchůdců. Text jeho rukopisu vychází v plném arabském znění, v přepisu arabského textu do latinky a následně v českém překladu s komentářem. Tato významná kulturně-historická památka vyzdvihuje mimo jiné Prahu krásou nad jiná evropská města a popisuje život a zvyky obyvatel českého území před tisíci lety. V závěru knihy je stručný chronologický přehled panovníků a dynastií v Evropě a na Středním východě v uvedeném období.

  Originál rukopisu se nachází mezi rukopisy Núr cUtmáníja Walálahí v Turecku a v Národní knihovně v Paříži.

   

Zobrazeno 1 – 24 z 24 položek
Zobrazeno 1 – 24 z 24 položek