Charif Bahbouh, Češi a Slované v arabských rukopisech, Nejstarší zpráva o Praze

V úvodu knihy jsou představeni arabští autoři, zeměpisci a cestovatelé, z jejichž zpráv 

Abú al-Bakrí při sepisování svého rukopisu čerpal. Tito svědci byli prvními, kteří nám zanechali zprávy o Slovanech a způsobu života obyvatel prostoru nynějšího českého území. 

Al-Bakrí  žil v první polovině jedenáctého století.  Vycházel při psaní nejen ze ...

V úvodu knihy jsou představeni arabští autoři, zeměpisci a cestovatelé, z jejichž zpráv 

Abú al-Bakrí při sepisování svého rukopisu čerpal. Tito svědci byli prvními, kteří nám zanechali zprávy o Slovanech a způsobu života obyvatel prostoru nynějšího českého území. 

Al-Bakrí  žil v první polovině jedenáctého století.  Vycházel při psaní nejen ze svých vlastních zkušeností, ale i ze zpráv těchto svých předchůdců. Text jeho rukopisu vychází v plném arabském znění, v přepisu arabského textu do latinky a následně v českém překladu s komentářem. Tato významná kulturně-historická památka vyzdvihuje mimo jiné Prahu krásou nad jiná evropská města a popisuje život a zvyky obyvatel českého území před tisíci lety. V závěru knihy je stručný chronologický přehled panovníků a dynastií v Evropě a na Středním východě v uvedeném období.

Originál rukopisu se nachází mezi rukopisy Núr cUtmáníja Walálahí v Turecku a v Národní knihovně v Paříži.

 

Zobrazit

Charif Bahbouh, Češi a Slované v arabských rukopisech, Nejstarší zpráva o Praze V této kategorii není žádné zboží.